fre. 04. jun. | Zoom

Due Diligence

Due diligence er en “etterforskning”, eller gjennomgang for å bekrefte fakta i en virksomhet /et prosjekt. Gjennom due diligence får man verdifull innsikt, analyser og funn som gir kjøperne et bedre grunnlag for beslutninger.
Registreringen er lukket
Due Diligence

Tid og sted

04. jun. 2021, 09:00 – 9:45
Zoom

Om arrangementet

Kursholder: Per Christian Wollebæk, PWC

Due diligence prosesser er kritisk for kjøpere blant annet for å få;

  • verifisert informasjonen presentert av selger / megler
  • bedre forståelse rundt selskapet, markedet, kontrakter etc.
  • innsikt i ulike risikoer og fremheve potensielle røde flagg
  • input til viktige sikringsmekanismer i en SPA (kjøps/salgs  avtale)
  • input til verdsettelse

Det har blitt vanlig at selger også gjør en due diligence før  salgsprosesser, spesielt finansielt. Dette kalles en “Vendor due  diligence” eller “vendor assistance”. Dette gjør at selger er bedre  rustet for et salg og forenkler prosessen til en potensiell kjøper.

Denne modulen vil gi en introduksjon til due diligence, forklarer  viktigheten av det og gi noen pekere på hvordan selskapet best  mulig kan forberede seg.

I denne modulen vil følgende områder adresseres:

  1. Introduksjon      til Due Diligence
  2. Hvor      er Due Diligence i en interaksjonsprosess?
  3. Viktigheten      av en Due Diligence?
  4. Ulike      typer Due Diligence
  5. Hvordan      forberede seg best mulig til en Due Diligence prosess

Presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne.

Dele dette arrangementet